De rasstandaard

Rasgroep: 5

Land van herkomst: Japan

Algemene verschijning
Groot formaat hond, robuust gebouwd,
goed van verhoudingen en met veel substantie - de secundaire geslachtskenmerken zijn
sterk aangeduid - met veel adel en waardigheid in bescheidenheid; sterk gestel.

Belangrijke verhoudingen
De verhouding schofthoogte/lichaamslengte is 10:11, maar het lichaam is bij teven iets
langer dan bij reuen.

Gedrag en temperament
Het temperament is bedaard, trouw, volgzaam en ontvankelijk.

Hoofd
- De schedel is in verhouding tot het lichaam. Het voorhoofd is breed met
  duidelijke groef. Geen rimpels.
- De stop is aangeduid.
- De neus is groot en zwart. Gering en verspreid gebrek aan pigment alleen
  bij witte honden aanvaardbaar, maar zwart heeft altijd de voorkeur.
- De snuit is matig lang en sterk met een brede basis, toelopend maar niet puntig.
  De neusrug is recht.
- De lippen zijn strak.
- Kaken/Gebit: het krachtige gebit is scharend.
- Wangen: matig ontwikkeld.
- Ogen: naar verhouding klein, bijna driehoekig van vorm ten gevolge van het oplopen van de buitenste
  ooghoek, matig uit elkaar staand en donkerbruin; hoe donkerder hoe beter.
- Oren: naar verhouding klein, dik, driehoekig, iets afgerond aan de punten, matig uit elkaar staand, rechtopstaand en naar voren gebogen.
- Hals: dik en gespierd, zonder keelhuid, in verhouding met het hoofd.

Lichaam
- Rug: recht en sterk.
- Lenden: breed en gespierd
- Borstkas: diep, voorborst goed ontwikkeld, ribben: matig gewelfd.
- Buik: Goed opgetrokken.

Staart
Hoog aangezet, dik, krachtig gekruld over de rug gedragen; de staartpunt reikt bijna tot de spronggewrichten als deze naar beneden hangt.

Ledematen
- Schouders: matig hellend en ontwikkeld.
- Ellebogen: vast.
- Voorbenen: recht en zwaar van bot.
- Achterhand goed ontwikkeld, sterk en matig gehoekt.
- Voeten: dik, rond, opgebogen en gesloten.
- Gang: veerkrachtige en sterke bewegingen.

Vacht
- De bovenvacht is hard en recht, de ondervacht zacht en dicht; de schouders en de romp zijn bedekt met iets langer haar; het haar op de staart is langer dan
op de rest van het lichaam.
- Roodgeel, sesam (roodgele haren met zwarte punten), gestroomd en wit. Alle kleuren behalve wit moeten het ‘Urajiro’-patroon vertonen (‘Urajiro’ = de
witachtige vacht aan weerszijden van de voorsnuit, op de wangen, aan de onderkant van kaak, nek, borst, lichaam en staart, en aan de binnenzijde van de
benen).

Grootte en gewicht
Schofthoogte: reuen 67 cm, teven 61 cm. Er is een tolerantie van 3 cm naar boven of naar beneden.

Fouten
Elke afwijking van de voorgaande punten moet als een fout worden beschouwd en de beoordeling van de ernst van de fout moet in verhouding staan tot de mate
waarin de fout zich voordoet en het effect ervan op de gezondheid en het welzijn van de hond.

Elke hond die duidelijk lichamelijke of gedragsmatige afwijkingen vertoont, moet worden gediskwalificeerd.
  
Diskwalificerende fouten
 
- Teefachtige reu/reuachtige teef.
- Niet staande oren.
   - Ondervoorbijten of overbijten.
- Hangende staart.
   - Het ontbreken van tanden.
- Lang haar (ruig).
   - Blauwe of zwart gevlekte tong.
- Zwart masker.
   - Iris licht van kleur.
- Aftekeningen op witte ondergrond.
   - Korte staart.
- Agressief of overmatig shuw.
   - Schuwheid.
 
         
Opmerking

Reuen moeten twee normaal ontwikkelde testikels hebben die volledig in het
scrotum zijn ingedaald.