Om geschikte ouderdiercombinaties te kunnen maken spenderen wij veel tijd en energie in het vergaren van kennis en kunde. Dit in combinatie met een diepgaande passie voor het ras en ambitieuze doelen zorgt ervoor dat landsgrenzen en afstanden er niet toe doen als wij besluiten een teef en reu te combineren. Het samenbrengen van een teef en reu is bij ons het gevolg van een lange periode van onderzoek en afstemming in combinatie met veel liefde voor het ras en onze honden, geduld, inspanning, gezondheid en (het steeds opdoen van nieuwe) kennis.

Het ras is helaas gebonden aan een kleine genenpoel en met regelmaat worden Akita's getroffen met de
auto-immuunziektes SA of VKH. Daarom is het uitvoeren van een deugdelijke voorbereidende fase van essentieel belang. Een van onze vele (ambitieuze) doelen met betrekking tot het ras zijn daarom dan ook het gezond houden, vernieuwen en uitbreiden van de genenpoel. Daarnaast is een deel van onze visie uiteraard vastgelegd in een fokregelement vanuit de rasvereniging en de rasstandaard, maar daarnaast is er natuurlijk nog ruimte voor enige subjectiviteit.

Naast de gezondheidsonderzoeken doen wij ook te allen tijde onderzoek naar de voorgaande generaties van de ouderdiercombinaties om na te gaan in hoeverre bijvoorbeeld ziektes zoals SA en VKH zich hebben openbaart. Door ons te verdiepen in de voorgaande generaties binnen een bloedlijn kunnen wij ook achterhalen wat de ouderdieren vererven als het gaat om aspecten zoals bouw, karakter en gangwerk. Dit zijn echter slechts enkele punten die bij ons de revue passeren alvorens wij besluiten een ouderdiercombinatie uit te voeren. Er zijn uiteraard nog meer aspecten die - naar onze mening - van belang zijn bij het maken van combinaties, maar het is een feit dat verantwoord fokken een lastige puzzel is. Het is echter voor ons als fokker van belang om eerst deze puzzel op te lossen eer wij een reu en teef samenbrengen.
Onze visie